English with Mr Mike

Ngoài các giờ học Montessori các bạn được hoạt động không mệt mỏi, những giờ năng khiếu hấp dẫn, giờ Tiếng Anh luôn được các bạn chờ mong.

Ở mỗi giờ Tiếng Anh, giáo viên thường kết hợp các bài hát Tiếng Anh, sử dụng vật thật 3D, các thẻ ảnh, thẻ chữ… để cung cấp cho các con vốn từ vựng ở đa dạng các chủ đề, đồng thời khơi dậy hứng thú học tập cho mỗi bạn nhỏ.

Hơn hết, Happy Hands đề cao sự tương tác giữa giáo viên và học sinh để thúc đẩy các con giao tiếp và học hỏi. Giáo viên sẽ hát các bài hát Tiếng Anh để các con nhắc lại theo thay vì chỉ cho các con xem và nghe video Tiếng Anh thông thường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *