LỚP HỌC TRỘN TUỔI TRONG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

Lớp học trộn tuổi trong phương pháp Montessori, khác với các lớp học chia tuổi theo phương pháp truyền thống, trong lớp học Montessori, các con từ 0 đến 3 tuổi và  3 đến 6 tuổi sinh hoạt và học tập cùng nhau trong một không gian chung. Việc trộn tuổi như vậy mang lại vô cùng nhiều giá trị hữu ích cho trẻ:

Với những trẻ bé:

– Con quan sát được hoạt động của anh chị, từ đó hình dung được những gì mình có thể làm trong thời gian tới. Cũng như cách hoạt động và vận hành trong lớp.
– Trẻ nhỏ có xu hướng thích các anh chị lớn hơn mình. Nên khi được các anh chị hướng dẫn hoạt động, con thường hào hứng và làm hoạt động với một niềm yêu thích.
Trong lớp học trộn tuổi, trẻ nhỏ được các anh chị hướng dẫn làm việc

Với những trẻ lớn:

– Trong lớp học trộn tuổi. Khi được giao nhiệm vụ hướng dẫn hoạt động cho các em nhỏ, trẻ lớn sẽ cảm thấy trưởng thành hơn.
– Việc dạy lại cho em bé những kiến thức mình có (dưới sự quan sát của giáo viên). Sẽ giúp cho anh chị lớn củng cố vững chắc hơn những kiến thức đã có của bản thân.
Trẻ phát triển khả năng làm việc nhóm, biết cách hợp tác, chia sẻ cùng hướng tới thành công.
Và với tất cả các con, khi lớn lên trong môi trường tự nhiên có lớn có bé (như anh chị em trong gia đình) .Con sẽ học được cách cư xử trên dưới, yêu thương, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *